ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

Αγαπητέ Ασθενή,

Η οδοντιατρική κλινική EDG Dental Clinics & Labs ενδιαφέρεται να γνωρίζει πόσο και εάν είστε ικανοποιημένη από τις υπηρεσίες που σας παρασχέθηκαν. Παρακαλώ διαθέστε ένα λεπτό να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο και περιγράψτε πώς αισθάνεστε μετά την επίσκεψή σας σ’ εμάς και τις υπηρεσίες που σας παρείχαμε:

  1. Εμφάνιση της κλινικής μας
  θαυμάσιαικανοποιητικήμέτριακακή

  2. Πρόσβαση στην κλινική μας
  θαυμάσιαικανοποιητικήμέτριακακή

  3. Κανόνες υγιεινής στην κλινική μας
  θαυμάσιαικανοποιητικήμέτριακακή

  4. Υποδοχή και σχέση με τη Διεύθυνση
  θαυμάσιαικανοποιητικήμέτριακακή

  5. Υποδοχή και σχέση με τον οδοντίατρο
  θαυμάσιαικανοποιητικήμέτριακακή

  6. Υποδοχή και σχέση με τον βοηθό οδοντιάτρου
  θαυμάσιαικανοποιητικήμέτριακακή

  7. Υποδοχή και σχέση με τον οδοντοτεχνίτη
  θαυμάσιαικανοποιητικήμέτριακακή

  8. Οδήγηση και σχέση με τον οδηγό
  θαυμάσιαικανοποιητικήμέτριακακή

  9. Snack Bar
  θαυμάσιαικανοποιητικήμέτριακακή

  10. Αποστείρωση χώρων εργασίας
  θαυμάσιαικανοποιητικήμέτριακακή

  11. Παρεχόμενες οδοντιατρικές υπηρεσίες
  θαυμάσιαικανοποιητικήμέτριακακή

  12. Θα επιστρέφατε για μια νέα επίσκεψη
  ναιίσωςόχι

  13. Θα μας συστήσετε σε άλλους
  ναιίσωςόχι

  Αν σκέφτεστε κάτι ή έχετε κάποια ιδέα ώστε να βελτιώσουμε γενικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες παρακαλώ σημειώστε την: